Sunday, January 31, 2010

මේං අපේ ඉස්කෝලේ

මේං අපේ ඉස්කෝලේ
රාං රුවයි ‍රැස් මාලේ
රෑන් පිටින් අපි ආවේ
පාන් වැටක සිරියාවේ

වැස්සට ගඟ ආවත් පන්ති වලට
අව්වට ඉර වැ‍ටුණත් හිස් මුදුනට
වෙඩි පිට වෙඩි ඇහුණත් පැයෙන් පැයට
අපි ආදරෙයි අපේ ඉස්කෝලෙට

කුඹුරේ වැඩ තිබුණත් යලට මහට
එනවා හැමදාමත් පන්ති වලට
ඩෙස් පු‍ටු බංකු නැතත් ඉඳ ගන්නට
අපි ආදරෙයි අපේ ඉස්කෝලෙට

ලස්සන සාරි නැතත් ටීචර්ලට
මූණට එළිය ඇවිත් පිං පාටට
කැන්දන් යන්න අපිව හෙට ලෝකෙට
අපි ආදරෙයි අපේ ඉස්කෝලෙට

ප්‍රදීපා ධර්මදාස
?????
????? 
 ගීතය අසා රස විඳින්න


ශ්‍රී සම්බුද්ධ රාජා වඳිම්

ශ්‍රී සම්බුද්ධ රාජා වඳිම්
මා සෑසී තිලෝනා වඳිම්
හද පුදසුන් සදා එහි බැති මල් පුදා
මා සෑසී තිලෝනා වඳිම්
ශ්‍රී සම්බුද්ධ රාජා වඳිම්

අංගුලීමාල නාලාගිරී
ලෝ සතුන් රාග පාපෙන් පිරී
අදමි පවිටන් දැමූ දම් අමාවෙන් තෙමූ
දම් රදාණන් වඳිම් සෑමදා

සිව් සැකී සත් කෙළක් දුක දරා
සිව් සුවේ පස් මරුන් මන් අරා
පාරමී දම් පුරා බුදු වූ ලොව් තුරා
දම් රදාණන් වඳිම් සිත්පුරා

මුල් සෙවූ වේදනා සාදනා
ඉන් මිදෙවු සේක මේ ලෝ දනා
අන්ධකාරේ නැසූ මිහිරි සදහම් දෙසූ
ලෝ පියාණන් වඳිම් සෑමදා
මා සෑසී තිලෝනා වඳිම්

සුජාතා අත්තනායක
ප්‍රේමනාත් ජයතිලක
?????
ගීතය අසා රස විඳින්න


උත්සාහය උක් දණ්ඩක් වැන්නේ

උත්සාහය උක් දණ්ඩක් වැන්නේ
වැළඳූ පසුවයි මිහිර දැනෙන්නේ
එහි රසයෙන් සිත සැනසී යන්නේ
අලස කටේ දිව එය නැහැ දන්නේ

පැනයක් දු‍ටු කල එය විසඳන්නා
එඩිතර සිතකින් එය පිළිගන්නා
එලෙස නොකර සකි ඉවත දුවන්නා
පැනය විසින් මහ වහලකු වන්නා

අපට කුමටද ගොස් නොරට සිඟන්නේ
අපේ ඉසුරු මව් පොළොවෙ තැවෙන්නේ
ඒවා ඉල්ලා වෙහෙස වෙයන්නේ
එවිට නොවේදෝ නොවහල් වන්නේ

සිංහල පාරක ගමන් නොගත්තේ
සිංහල පැදුරක නිදා නොගත්තේ
සිංහල ගඟ දිය සිහිල නොදත්තේ
එවන් කෙනෙකුගේ කුමක්ද තත්ත්වේ

චන්ද්‍රිකා සිරිවර්ධන
?????
????? 
 ගීතය අසා රස විඳින්න


Friday, January 22, 2010

වනස්පති වෙවී වනයට

වනස්පති වෙවී වනයට
සියක් කල් වසක් පසු කොට
දරා කිත් යසස් අපමණ හිඳිනු බෑ සකී
මිණි කිරුළ බිඳ නැගී වනපෙත
දමා බිම කැඩුණු අසිපත
දිනක් එනු ඇතී මල් බර වසන්තය සැදී

ස‍ඳෙන් සඳ ගෙවී මහළුව දිරා යන රුවන් සිහසුන
අරා හිස වදුල මුව මුතු පබළු වැල් බැඳී
පතා යළි කිරුළ නව නළු රසින් රස බිඳී

විලක් සේ පිරෙන ගුණ නැණ ගඟක් වී ගලා යන දින
පැතුම් පෙති දෙපෙති වී මග බලාගෙන හිඳී
පිපෙයි යව්වනය සියපත සියක් වී බැඳී

කරුණාරත්න විජේවර්ධන
කුමාර ලියනගේ
කරුණාරත්න විජේවර්ධන
 ගීතය අසා රස විඳින්න


තුන් තුඹ මල්

තුන් තුඹ මල් තුඹ මල්
තුන් තුඹ මල් තුඹ මල්
තුන් තුඹ මල් තුඹ මල්
තුන් තුඹ මල් තුඹ මල්

තුන් තුඹ මල් රෙද්ද ඇඳල
බණ්ඩි වළලු දෑත දමාලා
මම දොර ළඟ බලා ඉන්නවා
අනේ තාම ආවෙ නැහැනෙ
ආවෙ නැහැනෙ ආවෙ නැහැනෙ
මල් දුන්නෙන් වඩින ඉලන්දාරියා

තුන් තුඹ මල් තුඹ මල්
තුන් තුඹ මල් තුඹ මල්
තුන් තුඹ මල් රෙද්ද ඇඳල
බණ්ඩි වළලු දෑත දමාලා

ගෙදරට එන පාර කිව්ව
පණිවිඩ හත අටක් යැව්ව
අනේ තාම ආවෙ නැහැනෙ
ආවෙ නැහැනෙ ආවෙ නැහැනෙ
මල් දුන්නෙන් වඩින ඉලන්දාරියා

තුන් තුඹ මල් තුඹ මල්
තුන් තුඹ මල් තුඹ මල්
තුන් තුඹ මල් රෙද්ද ඇඳල
බණ්ඩි වළලු දෑත දමාලා

රටක් වටින කෙනෙක් එක්ක
මටත් හනික දීග යන්ඩ
උදව් දෙන්ඩ ආවෙ නැහැනෙ
ආවෙ නැහැනෙ ආවෙ නැහැනෙ
මල් දුන්නෙන් වඩින ඉලන්දාරියා

චන්ද්‍රානි ගුණවර්ධන
?????
????? 
ගීතය අසා රස විඳින්න